TAXAT CZ s.r.o. 

Společnost je zapsána na seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců ČR.

 V souladu s ustanovením § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, je každý daňový poradce povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu daňového poradenství a být takto pojištěn po celou dobu výkonu daňového poradenství.

KDP

Vedení účetnictví, daňové evidence

  • kvalitní a včasné zpracování účetní agendy dle platných zákonných norem
  • zpracování mezd, poradenství v oblasti personalistiky
  • sestavení účetních výkazů pro banky a jiné instituce v intervalech dle požadavků klienta
  • zastupování na úřadech
  • účetní a daňové poradenství
  • odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmů FO a PO

      zákazníkům zaručujeme individuální profesionální 
      přístup dle jejich potřeb a požadavků

 

Registr plátců DPH a identifikovaných osob k DPH

Seznam držitelů datových schránek