Úvodní stránka » DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost TAXAT CZ s.r.o. byla dne 26.3.2018 zapsána na seznam právnických osob poskytujících daňové poradenství vedený Komorou daňových poradců ČR.

Klienti, kteří nám udělili neomezenou plnou moc k zastupování před správcem daně (Finanční úřad), mají automaticky odložený termín pro podání přiznání k dani z příjmů do konce června následujícího roku.

Odpovědný daňový poradce pro společnost TAXAT CZ s.r.o. je Ing. Eva Nová, evidenční číslo daňového poradce 05284.

Jednatelka společnosti Ing. Eva Nová byla do seznamu daňových poradců zapsána dne 15.11.2017.

Více informací o daňovém poradenství naleznete také na www.evanova.cz .

Osvědčení o daňovém poradenství

Etický kodex

KDP