Úvodní stránka » Účetnictví na PC

 

Účetnictví na PC (4 dny)

1. Úvod do Účetnictví na PC

2. Úvod do softwaru KelWin

3. Založení nové firmy

4. Číselníky – modul účetnictví (účtová osnova, sborníky, střediska/akce/zakázky)

5. Faktury přijaté
-          druhy dokladů, zálohy, dobropisy, storna, zahraniční faktury a DPH
-          tiskové výstupy, příklady

6. Faktury vydané
-          druhy dokladů, zálohy, dobropisy, storna
-          zahraniční faktury a DPH + souhrnná hlášení, položkové doklady
-          tiskové výstupy, příklady

7. Pokladna
-          korunové pokladny, druhy dokladů, zaúčtování
-          valutové pokladny – založení, příklady
-          tiskové výstupy, tisk dokladů, příklady

8. Banka
-          účtování tuzemského bankovního účtu
-          devizový bankovní účet – založení, příklady
-          tiskové výstupy, příklady
-          vystavení příkazu k úhradě (plánované příkazy k úhradě)
-          účtování zápočtů - návrhy na zápočet, párování

9. Účetnictví
-          počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný
-          přiznání k DPH, Souhrnné hlášení
-          účetní deník, hlavní kniha
-          rozvaha, výkaz zisků a ztrát (různé sestavy, členění apod.)
-          orientační výpočet daně

10. Souvislý příklad