Úvodní stránka » Mzdy a personalistika

Mzdová a personální agenda

Nabízíme rychlé a bezchybné zpracování mezd bez ohledu na počet zaměstnanců, druhy pracovních poměrů a bez ohledu na způsob výpočtu mezd (stálý plat, časová, úkolová mzda).

Pro své klienty máme k dispozici veškeré potřebné formuláře z oblasti mezd a personalistiky. Naši zákazníci tak mají po přihlášení přímo na těchto stránkách možnost vyplnit si pracovní smlouvu, stáhnout si osobní dotazník pro zaměstnance, cestovní příkaz, výpověď z pracovního poměru apod. Navíc zde zákazník najde veškeré potřebné informace ohledně zaměstnávání a pracovníků.

Zpracování mzdové agendy zahrnuje zejména:

  • zpracování pracovních smluv, platových výměrů, dohod o hmotné odpovědnosti
  • přihlášení/odhlášení zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
  • výpočet mezd
  • vypracování příkazů k úhradě (mzda, pojištění, daň ze závislé činnosti, spoření, srážky)
  • zpracování a podání přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • ukončení pracovních poměrů
  • vedení mzdových a evidenčních listů
  • zpracování dohod o provedení práce
  • zpracování dohod o pracovní činnosti
  • zpracování a podání Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a Srážkové daně