Úvodní stránka » Vedení daňové evidence

Daňová evidence

(dříve jednoduché účetnictví)

Nabízíme vedení daňové evidence poplatníkům, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Vedení daňové evidence upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňová evidence podle zákona zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a o údaje o majetku a závazcích. Forma vedení daňové evidence tedy není ze zákona závazná, přesto odborníci doporučují dodržovat pravidla dřívějšího jednoduchého účetnictví, které ještě do nedávna upravoval přímo zákon o účetnictví.

Vedení daňové evidence zahrnuje zejména:

  • vedení peněžního deníku
  • vedení knih pohledávek a závazků
  • vedení evidence majetku
  • zpracování cestovních příkazů, vyúčtování pracovních cest
  • sestavení výkazů pro ČSÚ, Intrastat
  • zpracování DPH
  • zpracování Přiznání k dani z příjmů včetně ročních Přehledů OSVČ pro ZP a SSZ