Úvodní stránka » Vedení účetnictví BD

Účetnictví bytových družstev

Bytová družstva mají ze zákona povinnost vést účetnictví podle účetních předpisů pro podnikatelskou sféru, byť jejich hlavní činnost nespadá do oblasti podnikání.

Vedení účetnictví pro podnikatele upravuje především Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní standardy č. 001 - 023 a mnoho dalších předpisů.

Přesto je hospodaření vlastníka bytového domu v některých oblastech odlišné. S pronajímáním bytů a nebytových prostorů členům družstva vznikají vlastníkovi nemovitosti různé náklady spojené s provozem domu a řízením družstva. Této činnosti odpovídají výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostorů, popř. další výnosy související s touto činností. Specifikem je v účetnictví bytových družstev také vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, vyúčtování záloh apod.

Cena za zpracování účetnictví pro bytová družstva

Za vedení účetnictví pro bytová družstva účtujeme měsíční paušální částku, která se odvíjí od počtu dokladů a od náročnosti zpracování vnitřního vyúčtování.

Měsíční paušál za vedení účetnictví bytového družstva:                  od 2 000 Kč