Úvodní stránka » Vedení účetnictví pro PO

Vedení účetnictví pro příspěvkové organizace

Na základě usnesení vlády č. 561 ze dne 23.5.2007 byl schválen vznik účetnictví státu ke dni 1.1.2010. Vznik účetnictví státu na akruálním principu účtování je podmínkou pro zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů za ČR. S účinností od 1.1.2010 tak byl vytvořen centrální systém účetních informací státu – CSÚIS.

V souvislosti s vytvořením účetnictví státu došlo k řadě legislativních úprav:

  • novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
  • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných ÚJ a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu,
  • vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

 

Vedeme účetnictví i pro příspěvkové organizace, které mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled (PAP)

V roce 2013 nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled.
Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pap_info_predani_pap2013_72645.html