Úvodní stránka » Rekonstrukce účta

Kontrola a rekonstrukce účetnictví

Kontrola účetnictví

Kontrolou klient získá nejen nestranný pohled při řešení daňově nebo účetně sporných případů, ale také přehled o stavu zpracování svého účetnictví a o fundovanosti své účetní. Jde především o pre-ventivní opatření, které lze provádět jednorázově, či pravidelně (měsíčně, čtvrtletně). Kontrolou účetních postupů Vám pomůžeme předejít případným chybám nebo nevhodným řešením a dopo-ručíme Vám jednoznačné postupy.

 

Rekonstrukce účetnictví

Pokud zjistíte, že účetnictví neodpovídá platným zákonům, je nutno přistoupit k rekonstrukci. Kdy nejčastěji dochází k potřebě provést rekonstrukci účetnictví? Z praxe známe následující situace:

  • správce daně kontrolou zjistí chyby v předchozím období  - je pak ve Vašem zájmu řádně opravit následná období ještě před zahájením další kontroly finančním úřadem
  • havárie počítače, na kterém byla uložena účetní data a vy nemáte odpovídající zálohu
  • ztráta nebo zničení dokladů