Úvodní stránka » Vedení účetnictví

Účetnictví pro podnikatele - obchodní společnosti, OSVČ

(dříve podvojné účetnictví)

Nabízíme vedení účetnictví všem účetním jednotkám (právnickým i fyzickým osobám). Vedení účetnictví pro podnikatele upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní standardy a mnoho dalších předpisů. Účetnictví zpracujeme v intervalech dle požadavků klienta, tzn. týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Záleží jen na charakteru a rozsahu podnikatelské činnosti klienta, na jeho potřebách a zejména povinnostech.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

  • vedení účetnictví v rozsahu dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších prováděcích předpisů (hlavní kniha, účetní deník)
  • vedení skladové evidence
  • vedení knih analytické evidence (zejm. pohledávky, závazky)
  • vedení evidence majetku
  • zpracování cestovních příkazů, vyúčtování pracovních cest
  • sestavení výkazů pro ČSÚ, Intrastat
  • zpracování DPH
  • sestavení roční účetní závěrky v povinném rozsahu včetně všech povinných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
  • zpracování Přiznání k dani z příjmů